SPEKTRUM SALON OKIEN I DRZWI
ul. Wojska Polskiego 87
19-300 Ełk
tel. 506 550 041
spektrumelk@gmail.com