# 43 ANNA (01/2021)

Rodzaj drewna: sosna;
Wymiar zewnętrzny: 810 x 2120 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 260 mm;
Kierunek otwierania: lewe;
Kolor: RAL 9016 – biały;
Typ zamka: pokojowy;
Rodzaj klamki: BEZ;
Cena netto przed upustem:
2 748,00 zł;
Cena netto po upuście:
1 350,00 zł;

# 43 ANNA (02/2021)

Rodzaj drewna: sosna;
Wymiar zewnętrzny: 810 x 2090 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: prawe;
Kolor: wiśnia – SIGMA;
Typ zamka: zamek WC;
Rodzaj klamki: BEZ;
Cena netto przed upustem:
1 610,00 zł;
Cena netto po upuście:
1 288,00 zł;
Uwagi: pełne, profil dekoracyjny;

DW (25)

Rodzaj drewna: dąb;
Wymiar zewnętrzny: 820 x 2230mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania – prawe;
Kolor: orzech – firmy SIGMA
Typ zamka:
pok
Rodzaj klamki: bez;
Cena netto przed upustem:
2 228,00zł;
Cena netto po upuście:
900,00 zł
Uwagi: pełne;

# 43 JÓZEFINA  (22 / 2020)

Rodzaj drewna: dąb;
Wymiar zewnętrzny: 1080 x 2040 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: prawe;
Kolor: oranż + bezbarwny;
Typ zamka: pod wkład;
Rodzaj klamki: BEZ
Cena netto przed upustem:
2 955,00 zł;
Cena netto po upuście:         
1 770,00 zł
;
Uwagi: 

DW (7)

Rodzaj drewna: sosna;
Wymiar zewnętrzny: 1000 x 2360 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: prawe;
Kolor: biały
Typ zamka: zwykły klucz
Rodzaj klamki: bez;
Cena netto przed upustem:
1 485,00 zł;
Cena netto po upuście:
890,00 zł;
Uwagi:
Nr zlecenia:

# 43 Z/N   (8)

Rodzaj drewna: sosna;
Wymiar zewnętrzny: 1010 x 2070 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 120 mm;
Kierunek otwierania: lewe
Kolor: RAL9016
Typ zamka: zamek patentowy, wkładka
Rodzaj klamki: bezpieczna kolor INOX
Cena netto przed upustem:
2 289,00 zł;
Cena netto po upuście:
1 600,00 zł;
Uwagi:

# 43 ANETA     (19 / 2019)

Rodzaj drewna: sosna;
Wymiar zewnętrzny: 835 x 2150 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: lewe;
Kolor: RAL 9016 – biały;
Typ zamka: magnetyczny – WC;
Rodzaj klamki: BEZ
Cena netto przed upustem:
2 390,00 zł;
Cena netto po upuście:        
1 450,00 zł
;
Uwagi:
bezprzylgowe  – zawiasy kryte,
6 szyb – 22.1 mleczna;

# 43 ANNA  (24)

Rodzaj drewna: sosna;
Wymiar zewnętrzny: 900 x 2070 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: lewe;
Kolor: ciemny dąb – SIGMA;
Typ zamka: magnetyczny pokojowy
Rodzaj klamki: BEZ
Cena netto przed upustem:
2 240,00 zł;
Cena netto po upuście: 
1 500,00 zł
;
Uwagi: drzwi bezprzylgowe, zawiasy kryte;

# 43 DW (39)

 

Rodzaj drewna: sosna;
Wymiar zewnętrzny: 970 x 2060 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: lewe;
Kolor: orzech – SIGMA;
Typ zamka: pokojowy- zw.klucz
Rodzaj klamki: BEZ
Cena netto przed upustem:
2 340,00 zł;
Cena netto po upuście:        
1 550,00 zł
;
Uwagi:
bezprzylgowe – zawiasy kryte,
8 szyb – chinchila biała;

# 43 ANNA (41)

 

Rodzaj drewna: dąb;
Wymiar zewnętrzny: 920 x 2180  mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: prawe;
Kolor: orzech -SIGMA;
Typ zamka: pokojowy;
Rodzaj klamki: BEZ
Cena netto przed upustem:
1 989,00 zł;
Cena netto po upuście:
1 400,00 zł
;
Uwagi: profil – dekoracyjny;

# 43 ANNA   (42 / 2019)

 

Rodzaj drewna: dąb;
Wymiar zewnętrzny: 995 x 2300  mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: lewe;
Kolor: orzech -SIGMA;
Typ zamka: pokojowy;
Rodzaj klamki: BEZ
Cena netto przed upustem:  
2
 650,00 zł;
Cena netto po upuście:         
1 590,00 zł
;
Uwagi:
2 pola szklone – szyba chinchila biała;

# 43 JÓZEFINA DWUSKRZYDŁOWE  (21 / 2020)

 

Rodzaj drewna: sosna;
Wymiar zewnętrzny: 1 590 x 2600 mm;
Grubość skrzydła: 43 mm;
Szerokość ościeżnicy: 90 mm;
Kierunek otwierania: lewe;
Kolor: RAL 9016 – BIAŁY;
Typ zamka: pokojowy
Rodzaj klamki: BEZ
Cena netto przed upustem:
6 03300 zł;
Cena netto po upuście:        
3 620,00 zł
;
Uwagi: